Kategoria
Połączenia niesprężane SB (ISO 4014/EN 15048)
by SolEx B2B