Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wprowadzanymi zmianami chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją, która opisuje w jaki sposób PPH Logis sp. z o.o. korzysta z Państwa danych. KLAUZULA INFORMACYJNA PPH Logis sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-561 ) przy ul. Sieje 121A, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, które Pan/Pani złożył(a), podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia zamówienia, podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za drukowanie materiałów, z których korzystamy oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji, może Pan/Pani skontaktować się z PPH Logis sp. z o.o. w sprawie ochrony danych pod adresem: biuro@logisspzoo.pl Z wyrazami szacunku Kontakt ul.Sieje 121 A, 25-561 Kielce tel: 041 334 00 76 - 78 biuro@logisspzoo.pl Mapa dojazdu Mapa
System działa na platformie SolEx B2B